Co se bude dít? Co nás čeká?

Napsal Vaznost-doby.bloger.cz (») 16. 11. 2020 v kategorii Výstrahy, přečteno: 193×
grain-1575443-1920.jpg

Mnohé události otřásají zeměmi a národy. Mnohé události také ještě teprve přijdou, neboť po dlouhé zimě se ohlašuje jaro světů!

 

Nové proudy sil rozlamují staré ledové příkrovy a jednotlivé kry jsou odplavovány navždy do minulosti.

 

Úlek mnohých střídá se někde s euforií, jinde pak s údivem nad tím, co vše se děje.

 

Avšak, žel, jako vždy je lidmi převážně pozorováno jen vnější dění. To, co je na první pohled skryto pozemským očím, je z velké části opět přehlíženo, nevnímáno. Přitom je to to nejdůležitější ze všeho. Správné vnímání skrytých souvislostí mnohých událostí mělo by vést k pochopení, že jakýkoliv děj na Zemi, pomáhající k osvobození lidí ze svírajících pout nehybnosti, na prvním místě nabádá k probuzení toho lepšího, a to jak v jednotlivcích, tak i v celém lidstvu. Bez tohoto posunu, jak již ukázaly kupříkladu události před více než dvěma desetiletími ve východní Evropě, či také před pěti desetiletími tamtéž, nebo dokonce před šedesáti pěti roky na celém světě, tehdejší osvobození mnohých lidí od svírajících forem úpadku myšlenkové strnulosti a bezcitnosti, samo o sobě osvobození nepřinese nikdy trvalý vzestup lidské společnosti, pokud se současně v každém člověku neprobudí opravdová touha žít čistěji, žít tak, aby byla naplňována veliká slova: „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.“

 

V těchto slovech je obsaženo nejen odpuštění, smazání všeho minulého, ale také je v nich obsažen příslib nasazení všech sil k tomu, aby lidé ve svých způsobech života navždy opustili vše špatné a nízké.

 

Ušlechtilost a vznešenost v jednání a v myšlení jsou jedinou správnou cestou v navázání na účinek právě působících osvobozujících změn.

 

Jestliže toto lidé nepochopí, bude tak opět v tento čas promarněna milost velikých pomocí ze Světla, které se v současné době sklánějí k Zemi!

 

Nevyužití těchto pomocí je vždy zákonitě provázeno jen následným násilím či zrychleným hodnotovým úpadkem, jehož ovocem je nakonec jedině opětné prožívání bezvýchodnosti, marnosti a duševního utrpení jednotlivců i celé společnosti. Při nevyužití sil Světla pak opět vše zapadne jen ještě více do bažiny zmatku a povrchní ztřeštěnosti!

 

Zcela nádherným způsobem mohly by přitom být nyní využity pomoci proudící k Zemi k probuzení a povznesení života na všech místech všemi lidmi. Pomoci budou proudit jen krátký čas, neboť z výšin Stvoření je vždy dáváno tolik, kolik si lidé ve svém vnitřním volání po pomoci vyprosí. Prosby mnoha lidí vyvolaly nynější posun událostí.

 

Překvapení z neočekávaného průlomu, provázejícího nynější události, musí být tedy co nejrychleji propojeno s dalším posunem k osobnímu čistšímu, zodpovědnějšímu způsobu života, jehož projevem jsou právě viditelné a srozumitelné projevy - ušlechtilost, velikost a vznešenost, jež se mají stát součástí každodenního běhu lidské společnosti jako něco přirozeného, neoddělitelného.

 

Dokážeme využít tím správným způsobem přílivy pomáhajících proudů, které nyní na krátký čas viditelně prolomily část příkrovu strnulosti, která svírá myšlenkový svět, obklopující Zemi?

 

Dokážeme využít tím nejsprávnějším způsobem ve vlastní proměně duchovního pokroku světlé nitky, které se v tento čas sklonily k Zemi, aby svým tlakem pozvedly vše to, co ještě vroucně zatoužilo před nějakým časem po pomoci a změně k lepšímu?

 

Takový, jaký bude život na Zemi za několik měsíců, ukáže pak zpětně to, jaký je náš nynější skutečný duchovní stav.

 

Odpověď na tuto otázku bude potom tedy stejně tak jasná a zřejmá, jako je kupříkladu každému zřejmý a srozumitelný pohyb toku řeky. O kus dále po proudu se přece nakonec vždy jasně ukáže, co bylo do toku vod vypuštěno výše.

 

Již za nedlouhou dobu se tedy ukáže, jak jsme dokázali každý sám za sebe ve své vlastní ušlechtilosti a čistotě využít k pokroku nynějších pomáhajících sil, působících ve Vůli Světla.

 

Duchovní stav lidstva ukáže se pak zcela zřetelně v událostech, které nyní, po krátkém čase překvapivého rozlomení jedné části příkrovu strnulosti a dogmatičnosti v myšlenkovém světě, zrodí následně ovoce z toho, co je nyní právě každým z nás zaséváno.

 

Bude to pokrok, vzestup, nebo nízkost a úpadek?

 

Bude to mír a vzestup, nebo násilí a útisk?

 

Kormidlo, určující směr, drží každý z nás lidí ve svých rukou!

 

Nyní formují se děje, které přijdou již brzy, za krátkou dobu, aby se pak s neústupnou samozřejmostí staly součástí naší nadcházející přítomnosti.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a sedm